Pravila, uslovi i obaveze vlasnika mačaka i hotela

Jedini način da se osigura mesto u hotelu jeste uplata rezervacije u iznosu od 20% od ukupnog iznosa. U slučaju otkazivanja ili promene datuma rezervacije najkasnije 5 dana pre termina dolaska avans će se uračunati prilikom sledećeg dolaska mace u hotel, u svakom drugom slučaju hotel za mačke Cat City ima pravo da zadrži uplaćeni iznos.

Vreme je veoma važan faktor u dobrom funkcionisanju hotela za mačke Cat City. Uzevši u obzir ovu činjenicu veoma je važno da se svi pridržavamo, koliko je to moguće, dogovorenih termina, jer se u suprotnom remeti kompletno funkcionisanje.

Posete, dolasci i odlasci obavljaju se u unapred zakazanom terminu svakog dana između 10 i 19h. Određene situacije su takve da nekad ovaj vremenski interval nije pogodan, te se trudimo da izađemo u susret kada god je to moguće.

Važno je da mace imaju maksimalan mir i apsolutno odsustvo svih faktora koji ih mogu uznemiriti i to je glavni razlog zašto je bitno da se poštuje dogovoreno vreme posete, dolaska ili odlaska. Nekad se desi da u istom danu mora da se obavi nekoliko dolazaka i odlazaka mačaka, te u slučaju da neko kasni, a neko porani stvara se gužva koja može uznemiriti mace i onemogućiti našu potpunu posvećenost vama i macama.

Preporučeno vreme za posete, dolaske i odlaske je 20-30 minuta.

Prilikom dovođenja mace u hotel potrebno je poneti macin pasoš ili zdravstvenu knjižicu. Prilikom prijema, ako nije obavljeno ranije, potpisuju se Dogovor o čuvanju mačke i upitnik, te se vrši uplata minimum 50% od ukupnog iznosa.

U slučaju da ste prinuđeni da produžite boravak mačke u hotelu neophodno je da najavite minimum dva dana pre dogovorenog termina odlaska i ako postoji mogućnost produžićemo boravak. Ukoliko ne najavite u navedenom roku svaki naredni dan naplaćuje se u iznosu povećanom za 50% od važeće cene. Ako nas ne kontaktirate i ne informišete o produžetku boravka i ne preuzmete mačku 15 dana nakon dogovorenog termina uz izmirenje svih troškova hotel prema članu 64. Zakona o dobrobiti životinja ima pravo udomljenja mačke.

Potpisivanjem Dogovora o čuvanju slažete se da ste dužni da izmirite cenu usluga hotela i u slučaju da želite ranije da preuzmete mačku. Hotel može, ali nije u obavezi da preostali iznos obračuna tokom sledećeg boravka mačke.

Uslovi za prijem mačke u hotelu Cat City jesu redovna vakcinacija protiv zaraznih bolesti i tretiranje protiv unutrašnjih i spoljnih parazita, što vlasnik mačke potvrđuje prilaganjem pasoša ili zdravstvene knjižice i potpisivanjem Dogovora o čuvanju.

Potvrdom da je mačka dobrog zdravstvenog stanja, osim ako nije drugačije navedeno u upitniku, smatra se potpisivanje Dogovora o čuvanju od strane vlasnika mačke.

U slučaju potrebe za intervencijom obratićemo se veterinaru čije ste podatke naveli u upitniku, a ako navedeni veterinar ili ambulanta nisu u mogućnosti da obave intervenciju obratićemo se veterinarskoj ambulanti sa kojom imamo saradnju. U oba slučaja nastale troškove snosi vlasnik mačke.

Hotel za mačke Cat City dužan je da vlasnika mačke informiše o načinu funkcionisanja hotelskog smeštaja mačke, pruži na uvid dokumente pod nazivom Pravila, uslovi i obaveze, Dogovor o čuvanju mačke i Upitnik, te upozna sa cenama.

Hotel za mačke Cat City, čiji su uslovi u skladu sa Pravilnikom o uslovima koje moraju da ispunjavaju pansioni za životinje propisanim od strane nadležnog Ministartstva, obavezan je da u radu i odnosu sa mačkama postupa skladno sa Zakonom o dobrobiti životinja.

Potpisivanjem Dogovora o čuvanju hotel za mačke Cat City obavezan je da redovno i prema uputstvima navedenim u Upitniku hrani mačku, redovno održava higijenu, onemogući kontakt među mačkama osim ako nije drugačije navedeno u Upitniku i Dogovoru, onemogući beg ili krađu mačke i postupa u odnosu sa mačkom prema naznakama iz Upitnika i na osnovu usmenog dogovora sa vlasnikom.

U slučaju bilo kakvih zdravstvenih komplikacija ili promena u ponašanju mačke hotel za mačke Cat City obavezan je da u najkraćem roku informiše vlasnika mačke i postupi prema njegovim uputstvima.

Hotel za mačke Cat City ne može snositi odgovornost za eventualne povrede ili oboljenja bilo kog tipa.

Osoblje hotela dužno je da minimalno jednom informiše vlasnika putem telefona, mejla, društvenih mreža ili mobilnih aplikacija kako protiče boravak mačke u hotelu.

Podeli